De inspecties van AVAN zijn na normenstudie en in overleg met Arbo-diensten, de Arbeidsinspectie en het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) ontwikkeld om uw machines, installaties of product(en) te toetsen aan de minimum veiligheidseisen van de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’, ‘Machinerichtlijn’ (CE) en de eventueel andere relevante richtlijnen. Via een gedegen inspectie methode, uitgevoerd door een register veiligheidskundige, worden de relevante normen en de risico’s bepaald. Het praktijk gerichte ‘Plan van aanpak’ voorziet in werkbare oplossingen teneinde te voldoen aan de Europese richtlijnen. Een en ander wordt verricht volgens onderstaande werkwijze:

  • verzamelen van relevante informatie van arbeidsmiddel/machine zoals voorschriften/instructies, historie, documenten (tekeningen en eventueel certificaten)
  • analyseren van de relevante informatie samen met de klant
  • normbepaling
  • inspectie van arbeidsmiddel/machine volgens geoptimaliseerde inspectie rapporten
  • eventuele gevaren identificeren
  • risico wegingen
  • opstellen ‘Plan van aanpak’
  • evaluatie van ‘Plan van aanpak’
  • levering van vereiste EG verklaring van overeenstemming