CE Markering Machinerichtlijn

AVAN heeft jarenlange ervaring op het gebied van veiligheid van machines, producten, productielijnen, installaties en CE Markering. Kennis van regelgeving is hierdoor gewaarborgd.

Onze register veiligheidskundigen kunnen u begeleiden bij de complete CE markering van uw machine volgens de eisen van de Machinerichtlijn in de vorm van:

  • richtlijn(en)- en normbepalingCE Markering
  • toetsing van het product aan de richtlijn(en)
  • toetsing van de documentatie aan de richtlijn(en)
  • contact namens de klant met toeleveranciers
  • inkoopadviezen
  • risico inventarisaties
  • opstellen van de gebruikershandleiding
  • toetsing van de elektrische installatie van de machine volgens NEN EN IEC 60204-1
  • levering van fabrikanten verklaring van overeenstemming

Tevens kunnen wij de uitvoering verzorgen voor het opstellen van de vereiste documentatie. U moet hierbij denken aan het technisch constructie dossier, gebruikershandleiding en de E.G. verklaring van overeenstemming zoals vereist door de relevante richtlijn.