Diensten

CE Markering

CE Markering

CE Markering Machinerichtlijn

AVAN heeft jarenlange ervaring op het gebied van veiligheid van machines, producten, productielijnen, installaties en CE Markering. Kennis van regelgeving is hierdoor gewaarborgd.

Onze register veiligheidskundigen kunnen u begeleiden bij de complete CE markering van uw machine volgens de eisen van de Machinerichtlijn in de vorm van:

  • richtlijn(en)- en normbepaling
  • toetsing van het product aan de richtlijn(en)
  • toetsing van de documentatie aan de richtlijn(en)
  • contact namens de klant met toeleveranciers
  • inkoopadviezen
  • risico inventarisaties
  • opstellen van de gebruikershandleiding
  • toetsing van de elektrische installatie van de machine volgens NEN EN IEC 60204-1
  • levering van fabrikanten verklaring van overeenstemming

Tevens kunnen wij de uitvoering verzorgen voor het opstellen van de vereiste documentatie. U moet hierbij denken aan het technisch constructie dossier, gebruikershandleiding en de E.G. verklaring van overeenstemming zoals vereist door de relevante richtlijn.

Voor nadere informatie

Bel ons gerust of stuur een mail