AVAN

Kennisbank

Gebruikshandleiding volgens de eisen van de machinerichtlijn?

Vraag:
moet de gebruikershandleiding volgens de eisen van de machinerichtlijn geleverd worden als ‘hard copy’ of mag worden volstaan met het leveren van een digitaal exemplaar of een verwijzing naar de internetsite van de leverancier?

Antwoord:
Belangrijk is dat de documenten voor de gebruiker te lezen zijn met de middelen die hem ter beschikking staan. In de machinerichtlijn wordt niet gesproken over een ‘hard copy’ of een digitaal exemplaar van de informatie, wel over machineschrift of drukletters. Bedenk wel dat (nog) niet in alle branches een computer ter beschikking is, laat staan een internet verbinding. Advies is een digitale versie mee te leveren en acrobat reader mee te branden op de cd.
De voornaamste veiligheidsvoorschriften zou ik zou ik wel op papier afleveren te samen met de mededeling dat er ook een uitgebreidere digitale volledige handleiding is.