Diensten

NEN EN IEC 60204-1

NEN EN IEC 60204-1

Metingen volgens de NEN EN IEC 60204-1

NEN EN IEC 60204-1: Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting

van machines – Deel 1: Algemene eisen

De norm NEN EN IEC 60204-1 omschrijft algemene eisen met betrekking tot de veiligheid van de elektrische uitrusting van machines. Omdat de norm onder zowel de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) is geharmoniseerd geeft deze de praktische omschrijving van de eisen zoals gesteld in beide richtlijnen. Bij CE markering op basis van de Machinerichtlijn en de toepassing van de NEN EN IEC 60204-1 is de vermelding van conformiteit aan de Laagspanningsrichtlijn op de IIA fabrikanten verklaring van overeenstemming niet nodig en zelfs niet toegestaan.

 

Elektrische veiligheid van Machines

Machines met een elektrische installatie moeten dus voldoen aan de eisen zoals gesteld in de NEN EN IEC 60204-1. AVAN BV verzorgt de toetsing van de machine conform alle eisen zoals gesteld in de Machinerichtlijn, wanneer er sprake is een elektrische uitrusting op de machine zijn ook de eisen zoals gesteld in de NEN EN IEC 60204-1 onderdeel van onze inspectie. Naast de visuele inspectie worden ook metingen van de elektrische installatie van de machine verricht volgens de eisen.

 

Metingen volgens NEN EN 60204-1

Hoofdstuk 18 van de NEN EN IEC 60204-1 omschrijft de te verrichtten elektrische metingen ten behoeve van de CE markering:

  • Doorgang van de beschermingsketen / Aardleidingstest: beproeving van alle veiligheidsaardverbindingen. De meting dient tenminste met een teststroom van 10A te worden uitgevoerd. Veelal wordt een hogere teststroom toegepast.
  • Voedingsimpedantiemetingen: worden uitgevoerd bij plaatsing en in bedrijfstelling van vast opgestelde machines bij de eindgebruiker. Hiermee kan worden vastgesteld of de stroombeveiliging in de voedingskabel van de machine bij een eventueel elektrisch defect op de juiste wijze aanspreekt.
  • Isolatieweerstandtest: test de Ohmse weerstand van de isolatiebescherming van bedradingen en componenten
  • Spanningsoverslagtest: wordt uitgevoerd om het isolatiesysteem te controleren. Er wordt gedurende een bepaalde tijd een bepaalde spanning aangelegd. Verschilt dus van de isolatieweerstandtest. Wordt uitgevoerd met minimaal 1000 V en een kortsluitvermogen van 500 VA
  • Restspanningstest: identificatie van eventuele gevaarlijke  restspanning (>50 V)  in bepaalde delen van een apparaat of  besturing  die nog aanwezig is op het moment dat de voeding is afgeschakeld.

AVAN BV werkt met de onderstaande gekalibreerde meetinstrumenten:

InstrumentMerk, Type
Machinerichtlijn testerHT Italia HT 4050
Installatie testerFluke 1653
Anemo meterExtech 45158

Mocht u interesse hebben in de uitvoering van de verplichte metingen volgens NEN EN IEC 60204-1, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Onze register veiligheidskundige zijn u graag van dienst met de CE Markering van uw machine of installatie.

Voor nadere informatie

Bel ons gerust of stuur een mail