Diensten

Machineveiligheid

Machineveiligheid

RIE en Richtlijn Arbeidsmiddelen zijn een belangrijk onderdeel van de door de Arbowet verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, de RI&E. Ofwel de machine RIE. De principes hiervoor zijn beschreven in de Europese norm NEN EN ISO 12100-1/2 (voorheen NEN EN 1050).

 

Machines/arbeidsmiddelen/installaties moeten voldoen aan de eisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG).  De Richtlijn Arbeidsmiddelen (RA) stelt o.a. eisen aan het arbeidsmiddel met betrekking tot de elektrische installatie, afschermingen, plaatsing van noodstopschakelaars, opleiding van personeel e.d. De toetsing door een gecertificeerde Arbodienst is hierbij geen verplichting.

 

De RA stelt ook eisen aan installaties. Delen van een installatie kunnen CE gemarkeerd zijn maar wat is nu werkelijk het veiligheidsniveau van de productie omgeving? Denk hierbij o.a. aan zaken als roostervloeren, verlichting, toegangsmiddelen tot installatie delen en onderhoudsprocedures allemaal zaken waar de CE markering van de rest van de installaties niets mee van doen heeft.

 

Vaak is een geringe (financiële) ingreep voldoende om het veiligheidsniveau te verhogen en te voldoen aan de wettelijke eisen. Het doel hiervan is het creëren van het minimaal vereiste veiligheidsniveau van de machine, het arbeidsmiddel of de installatie. Wanneer het beoogde veiligheidsniveau technisch niet haalbaar is stelt RA eisen aan de voorlichting en instructie van de bedieners/sters van het arbeidsmiddel.

 

Machines gebouwd of in gebruik genomen na 1995 moeten voldoen aan de fundamentele eisen van de machinerichtlijn en voorzien van CE markering. Machines met een bouwjaar van voor 1995 moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Voor de gebruiker van ‘n machine is te alle tijden de Richtlijn Arbeidsmiddelen (RA) van toepassing.

 

CE markering is geen ‘garantie voor het leven’ van de machine. Het gebruik en onderhoud van de machine zijn van invloed op het veiligheidsniveau van de machine. De eisen hiervoor zijn gesteld in de RA. Ook zijn de omgevingsfactoren opgenomen in de RA. Denk hierbij bv aan een noodstopschakelaar die niet optimaal (meer) te bereiken is door de aanwezigheid van een obstakel. Wellicht zijn in de loop der jaren wel veiligheidsschakelaars vervangen die niet voldoen aan de huidige eisen of wellicht zijn veiligheidsschakelaars wel verwijderd of overbrugd. Dit zijn zaken waar de fabrikant van de machine tijdens de CE markering geen rekening mee heeft moeten houden. Bovengenoemde zaken worden ondervangen middels een inspectie volgens de RA.

 

Voor een nagelnieuwe op correcte wijze CE gemarkeerde machine zullen wij u niet zo snel adviseren deze ook nog eens te toetsen aan de eisen uit de RA. Voor een enkele jaren intensief gebruikte  CE machine ligt dat anders en kan het wel nuttig zijn. Wellicht heeft u een CE machine wel gekoppeld aan 1 of meerdere niet CE machines. De RIE RA of werkplekinspectie van AVAN geeft ook uitsluitsel over wel of geen CE verplichting voor dit soort ‘samenstellen’.

AVAN heeft alle eisen uit de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ vertaald naar vragen hierdoor is een inspectiemethode ontwikkeld waarmee tot in detail kan worden aangetoond hoe het staat met de veiligheid van het arbeidsmiddel. Na evaluatie van de inspectie en risico weging en identificatie volgens NEN EN ISO 12100:2010 (voorheen NEN EN 1050) volgt het praktijkgerichte plan van aanpak. Deze voorziet in werkbare oplossingen ten einde te voldoen aan de minimale veiligheidseisen.

 

De RIE RA wordt regelmatig door ons verricht in samenwerking met Arbodiensten als aanvulling op de algemene RIE en op advies van de Arbeidsinspectie.

 

Algemene RIE

Sinds 2007 is de inschakeling van een Arbodienst voor het uitvoeren van de algemene RIE niet meer verplicht. Deze ontwikkeling is voor werkgevers financieel erg interessant omdat het een enorme kostenbesparing oplevert wanneer u deze RIE uitvoerd in eigen beheer of uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf als AVAN. Wanneer er meer dan 25 werknemers actief zijn binnen uw organisatie dient deze RIE dan wel getoetst te worden door een gecertificeerde kerndeskudige (arbeishygienist, bedrijfsarts, O&A specialist of HVK). Dit geldt ook wanneer u gebruikt maakt van een erkende branche RIE.

 

Wanneer wij de RIE bij uw bedrijf verrichten betekent dat automatisch dat deze getoetst wordt door een gecertificeerde kerndeskundige waarmee wij de opdrachtgever deze zorg uit handen nemen en deze voldoet aan de Arbowet.

 

Wij hanteren voor de uitvoering van de RIE, verricht door een gecertificeerde veiligheidskundige, zeer aantrekkelijke tarieven.

 

Tevens kunnen wij, vrijwel altijd kosteloos, bemiddelen in PMO en bedrijfsarts overeenkomsten.

Voor nadere informatie

Bel ons gerust of stuur een mail